Η εταιρία
evropharm Η Φαρμακαποθήκη Φαρμακευτική Έβρου ΙΚΕ “ΕΒΡΟΦΑΡΜ” ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015 και αποτελεί θυγατρική της ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.. Διαθέτοντας την απαραίτητη υποδομή, τεχνογνωσία και έμπειρα στελέχη, η ΕΒΡΟΦΑΡΜ έρχεται να καλύψει πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες των φαρμακείων της περιοχής του Έβρου και της Θράκης, ενώ στόχος του ομίλου είναι στο εγγύς μέλλον να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αγορά της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας.
Οι διαδικασίες και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ορθή πρακτική χονδρικής διανομής (G.D.P.) φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (Οδηγία 2013/C 343/01) και εφαρμόζονται υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). evropharm